Endast certifierad hållbart producerad palmolja i Carlshamn

Bunge står bakom ett jordbruk som verkar för en långsiktig hållbarhet både i form av hänsyn till vår miljö såväl som ekonomisk hållbarhet för lokala producenter.

Av den anledningen har vi år 2015 tagit nästa steg gällande hållbarhetsfrågor och gått över till att enbart använda certifierad hållbart producerad palmolja. Detta beslut omfattar samtliga Carlshamn produkter.

Genom detta beslut stöttar vi palmoljeplantager med hållbara metoder och visar även ett engagemang gentemot kunder och vårt gemensamma samhälle.

En särskild försörjningskedja garanterar en hållbart producerad palmolja. Detta är ytterligare ett steg till helt spårbara råvaror och mer effektiva logistikvägar för att ytterligare kunna höja kvalitén på råvarorna.

Vi har sedan 2012 varit certifierade enligt RSPO supply chain certification standard. Genom denna certifiering säkerställer Bunge att all palmolja och palmkärnolja härstammar från leverantörer som verkar i enlighet med RSPO:s standard för långsiktig hållbarhet.