Certifierad palmolja

All palmolja som används i våra produkter är segregerad, certifierad palmolja

 

I Carlshamns produkter använder vi endast palmolja som är certifierad enligt RSPO’s (Round Table of Sustainable Palm Oil) standarder. Denna palmolja är hållbart framtagen och den hålls separerad från konventionell palmolja under hela produktionskedjan.

Carlshamns produkter tillverkas av Bunge Finland Ab. I enlighet med Bunges värderingar bör samtliga värdekedjor inom jordbruket överensstämma med principerna om hållbar utveckling och ekonomisk lönsamhet hos de samhällen som är en del i produktionskedjan. Vi vill genom vårt arbete skydda områden som har högt naturskyddsvärde och/eller höga koldioxidreserver, minimera utsläppen av växthusgaser, använda hållbara jordbruksmetoder samt skydda arbetstagarnas och det lokala samhällets rättigheter.

Genom att använda segregerad palm- och palmkärnolja i vår produktion säkerställer vi att vi direkt stöder palmoljeplantage där de verkar i enlighet med hållbar utveckling och standarder.

Den segregerade produktionskedjan säkras genom att palmeoljetransporterna och hanteringen separeras från andra palmoljekvaliteter. Detta gör man genom att certifiera hela produktionskedjan och anläggningarna, från början till slut. Allt detta arbete tar oss ett ett steg längre mot en spårbar och transparent produktionskedja. Detta tillåter oss kräva än högre standarder, i en mer konkret form. Vi kommer att fortsätta förvärva all den palmolja vi använder i våra pålägg från producenter som fungerar i enlighet med RSPO’s principer och standarder angående hållbar och ansvarsfull utveckling.

Självklart har vi även ett palmfritt alternativ – Carlshamn Kallpressad 60% 400 g. Ett palmoljefritt bredbart pålägg som passar utmärkt på mackan men också för både matlagning och bakning.